SƠN, V. T.; HÙNG, L. V.; LAN, H. T. Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 201–207, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/3/11529. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11529. Acesso em: 6 dec. 2021.