LÂN, P. H.; CƯỜNG, Đào C. Xác định độ cao đỉnh Fansipan theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 83–87, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/1/11513. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11513. Acesso em: 21 may. 2022.