SƠN, L. T.; DŨNG, N. Q.; CƯỜNG, N. Q.; HÙNG, N. T. Vi phân vùng động đất thành phố Điện Biên. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 68–82, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/1/11512. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11512. Acesso em: 26 jan. 2022.