TÂN, M. T.; TRỊNH, P. T. Nghiên cứu biến động bờ biển Thừa Thiên - Huế bằng viễn thám. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 18–29, 2007. DOI: 10.15625/0866-7187/29/1/11506. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11506. Acesso em: 20 may. 2022.