LẠC, M. V. Phân loại một số giống loài Rotalid phổ biến trong trầm tích Kainozoi ở Việt Nam và các vùng kế cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 349–355, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/4/11499. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11499. Acesso em: 26 may. 2024.