TRỊNH, P. T. Trả lời bài "về vấn đề nâng Tân Kiến tạo và san bằng địa hình dãy núi Con Voi. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 287–288, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/3/11490. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11490. Acesso em: 19 may. 2024.