NHUẬN, M. T.; HUẾ, N. T. H.; HÀ, N. H.; ĐỨC, Đỗ M.; QUY, T. Đăng. Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 233–235, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/3/11484. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11484. Acesso em: 15 jul. 2024.