TOÁN, N. V.; BẢNG, L. K. Chỉ tiêu "nhiệt lượng giới hạn" và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 188–190, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/2/11477. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11477. Acesso em: 22 may. 2024.