VŨ, N. Đức; SƠN, N. H. Tác động của khí hậu đến du lịch sinh thái ở Thừa - Thiên Huế. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 181–187, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/2/11476. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11476. Acesso em: 27 jan. 2022.