KHÔI, N. N. Nghiên cứu bản chất màu của Ruby, Saphia trong các mỏ đá quý Việt Nam và công nghệ xử lý nhiệt. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 162–169, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/2/11474. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11474. Acesso em: 26 jan. 2022.