DƯƠNG, T. V.; HUỆ, T. T. Xây dựng bản đồ dự báo tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình. Science of the Earth, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 151–161, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/2/11473. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11473. Acesso em: 8 feb. 2023.