THÀNH, T. T. M.; XUYÊN, N. Đình; PHỐ, H. T. Bản đồ gia tốc dao động nền khu vực Việt Nam và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 60–69, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/1/11463. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11463. Acesso em: 25 feb. 2024.