TƯ, T. V. Những sự cố liên quan đến biến dạng thấm và sự phá hủy đê tại khu vực Phúc Thọ và Đan Phượng (Hà Tây). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 30–37, 2004. DOI: 10.15625/0866-7187/26/1/11459. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11459. Acesso em: 26 may. 2024.