BÌNH, N. V. Bước đầu nghiên cứu và phân chia các vùng quặng nội sinh ở Đông Bắc. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 86–92, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/25/1/11453. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11453. Acesso em: 3 aug. 2021.