LAN, H. T. Biến thiên ngày đêm của lớp điện lý F tại Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 73–77, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/25/1/11451. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11451. Acesso em: 26 jan. 2022.