NIÊN, B. Ấn; HÙNG, T. Q. Các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối nhô Kon Tum. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 39–47, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/25/1/11446. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11446. Acesso em: 15 jul. 2024.