VŨ, P. N.; HƯNG, D. T.; HƯƠNG, P. T. Hoạt động của đới đứt gãy Sông Hồng trong Pliocen - Đệ Tứ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 15–21, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/25/1/11443. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11443. Acesso em: 6 oct. 2022.