VÂN, N. K.; TĂNG, B. M. Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn và đặc biệt lớn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Science of the Earth, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 339–345, 2003. DOI: 10.15625/0866-7187/25/4/11432. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11432. Acesso em: 7 dec. 2022.