DƯƠNG, N. Đình. Ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong phân loại sử dụng đất và lớp phủ tại Bắc Kạn. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 314–321, 2003. DOI: 10.15625/0866-7187/25/4/11427. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11427. Acesso em: 26 may. 2024.