CƯ, N. V.; CÔNG, L. V. Áp dụng hệ thống mô hình thủy văn mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 289–297, 2003. DOI: 10.15625/0866-7187/25/4/11423. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11423. Acesso em: 27 jun. 2022.