CÁNH, T. Về phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 373–378, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/4/11421. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11421. Acesso em: 18 aug. 2022.