TÂN, M. T.; ĐANG, H. N. Sự phân bố và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 368–372, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/4/11420. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11420. Acesso em: 11 aug. 2022.