NAM, K. Q. Mối tương quan giữa thành phần hóa học, cấu trúc đá với hoạt tính của Puzơlan trong Basalt Kainozoi tại Lâm Đồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 341–347, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/4/11417. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11417. Acesso em: 5 jun. 2023.