TRIỀU, C. Đình; LONG, P. H. Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 261–272, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/3/11405. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11405. Acesso em: 24 jun. 2024.