SƠN, L. T.; CẨM, N. T. Hiệu chỉnh giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều tra trong nhân dân (1903-1962). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 227–232, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/3/11398. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11398. Acesso em: 11 aug. 2022.