HƯƠNG, P. T. Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 155–163, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/2/11390. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11390. Acesso em: 25 jan. 2022.