HẰNG, H. T. M.; VINH, B. T. Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu tai biến dầu tràn. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 16–24, 2002. DOI: 10.15625/0866-7187/24/1/11374. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11374. Acesso em: 28 oct. 2021.