SƠN, P. Q.; VIỆT, B. Đức. Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 423–430, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/4/11360. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11360. Acesso em: 6 jun. 2023.