HÙNG, P. V. Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy Kiến tạo ở rìa bắc địa khối Kon Tum. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 370–377, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/4/11354. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11354. Acesso em: 29 may. 2024.