TÚC, N. Đăng; YÊM, N. T. Biên độ và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng trong Kainozoi. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 344–353, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/4/11351. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11351. Acesso em: 21 mar. 2023.