VINH, H. Q.; GIULIANI, G.; TRỊNH, P. T. Đồng vị Carbon trong Canxit và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 337–343, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/4/11350. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11350. Acesso em: 1 oct. 2023.