LÂM, D. Đình; NGHI, T.; TIẾN, P. H. Các kiểu đồng bằng Holocen - ở Đồng bằng Bắc Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 319–328, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/4/11348. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11348. Acesso em: 27 jun. 2022.