GIANG, M. P.; TÙNG, N. D. Sự hình thành tính chất cơ lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 185–189, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/2/11330. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11330. Acesso em: 22 may. 2024.