HẢI, Đỗ K. Nghiên cứu khoáng vật vụn và ý nghĩa thực tiễn của nó. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 139–145, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/2/11323. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11323. Acesso em: 2 aug. 2021.