AN, L. Đức; ANH, L. H.; THỊNH, V.; TUẤN, N. A.; TUẤN, Đỗ M.; NGA, T. H. Các bậc địa hình dãy Con Voi và đặc điểm nâng Tân Kiến tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 97–104, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/2/11318. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11318. Acesso em: 26 jan. 2022.