LÀI, L. T.; BELOW, H.; EIDAM, J.; KASBOHM, J.; KRAMER, A. Nghiên cứu địa y học môi trường ở làng nghề cơ khí Nam Giang tỉnh Nam Định. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 82–85, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/1/11315. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11315. Acesso em: 18 aug. 2022.