TÔ, T. Đình. Đánh giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại khu vực Ba Vì - Tam Đảo. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 42–48, 2001. DOI: 10.15625/0866-7187/23/1/11309. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11309. Acesso em: 24 sep. 2023.