ANH, L. H. Đánh giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng trên cơ sở phân vùng địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 4, p. 429–435, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/4/11303. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11303. Acesso em: 27 jan. 2022.