TUYẾN, Đoàn V.; TOÀN, Đinh V.; YÊM, N. T.; GIẢNG, N. V. Đặc điểm cấu trúc sâu và địa động lực đới Sông Hồng theo tài liệu từ Telua tuyến Thanh Sơn - Thái Nguyên. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 4, p. 388–398, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/4/11299. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11299. Acesso em: 25 feb. 2024.