TOÀN, Đinh V.; TSAI, Y. B.; WU, H. H.; BẮC, T. V.; YÊM, N. T.; VĂN, P. T. K. Bước đầu phân tích tài liệu động đất ghi bằng mạng máy K2 dọc đới Sông Hồng (1997-1999). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 4, p. 361–371, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/4/11296. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11296. Acesso em: 22 jul. 2024.