TRỊNH, P. T.; VINH, H. Q.; TÚC, N. Đăng; THẢO, B. T. Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 4, p. 325–336, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/4/11264. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11264. Acesso em: 29 may. 2023.