XUYÊN, N. Đình; HÙNG, P. Q.; NGUYÊN, P. Đình; SƠN, L. T.; THÀNH, T. T. M. Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 4, p. 258–265, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/4/11258. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11258. Acesso em: 22 jul. 2024.