VẤN, V. V. Các đá magma phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan và nguồn gốc thành tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 3, p. 168–173, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/3/11244. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11244. Acesso em: 24 mar. 2023.