KHANH, T. V. Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 156–160, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/2/11226. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11226. Acesso em: 28 sep. 2021.