LAN, L. T. P. Sự tái nhiễm từ Magnetit trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 90–98, 2000. DOI: 10.15625/0866-7187/22/2/11215. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11215. Acesso em: 25 jun. 2024.