TRÁI ĐẤT, T. chí C. K. học về. Tổng mục lục năm 2010. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 382–384, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/4/1043. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1043. Acesso em: 4 jun. 2023.