HẢI, N. T.; AN, B. P. Phân loại trượt lở đất đá và đánh giá nguy cơ trượt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc Hà Tĩnh. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 365–373, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/4/1041. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1041. Acesso em: 24 jan. 2022.