CHÂN, N. Đức; KỲ, N. V. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 326–334, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/4/1036. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1036. Acesso em: 28 oct. 2021.