ANH, Đào D. Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 308–317, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/4/1034. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1034. Acesso em: 7 oct. 2022.