DUNG, P. T.; ANH, T. T.; HÒA, T. T.; PHƯỢNG, N. T.; Ý, N. V.; ISHIHARA, S.; CẨN, P. N.; HIẾU, T. V. Indi - Khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ Chì - Kẽm khu vực chợ Đồn. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 299–307, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/4/1032. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1032. Acesso em: 10 jun. 2023.